نمونه دسته‌بندی مقالات


با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی18 دی ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان قدرتی 09127190412 تماس حاصل فرمایند.

با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی18 دی ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان قدرتی 09127190412 تماس حاصل فرمایند.

با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی18 دی ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان قدرتی 09127190412 تماس حاصل فرمایند.شرکت دیده پایش سپهر