با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی17 بهمن ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان دولت آبادی 09126800904 تماس حاصل فرمایند.شرکت دیده پایش سپهر