برگزاری موفق نخستین کارگاه آموزشی هواشناسی ویژه خلبانان پهپاد به همراه اعطا گواهینامه دوزبانه

این کارگاه آموزشی توسط شرکت دیده پایش سپهر در فرودگاه سپهر برگزار گردید.در این دوره 4 ساعته، مفاهیم هواشناسی، آشنایی با جبهه های هوا ،انواع ابرها ،بادها و جریان های هوا، آشنایی با نقشه های هواشناسی و پیش بینی وضعیت هوا و معرفی سایتها و اپلیکیشنهای کاربردی هواشناسی توسط کاپیتان کلاهدوز، استاد خلبان سازمان هواپیمایی کشوری تدریس گردید.در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه دو زبانه اعطاشد.