بایگانی نوشته‌ها


با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی17 بهمن ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان دولت آبادی 09126800904 تماس حاصل فرمایند.شرکت دیده پایش سپهر

با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی17 بهمن ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان دولت آبادی 09126800904 تماس حاصل فرمایند.شرکت دیده پایش سپهر

با سلام خلبانان محترمی که در دوره مقررات هوایی17 بهمن ماه در تهران فرودگاه مهرآباد شرکت نمودند، جهت هماهنگی و دریافت گواهینامه پایان دوره با جناب کاپیتان دولت آبادی 09126800904 تماس حاصل فرمایند.شرکت دیده پایش سپهر