شرکت دیده پایش سپهر
عضو رسمی اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران

برگزار کننده دوره های تخصصی آموزش خلبانی پهاد در استان تهران
همراه با ارائه گواهینامه معتبر از اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مفاد آزمون پهپاد و مواردی که توسط ارزیاب امین اتحادیه هوافضا چک می شود:
1- سوالات فنی
2-سوالات ایمنی و مقررات هوایی
3-سوالات از نرم افزار کنترل( مثل DJI Go )
4- بررسی سلامتی کلی خلبان
5-چهار آیتم پروازی: ترافیک 8 ، دور زدن circle , بالا رفتن و pan آرام، هدایت با تصویر
6- ارسال عکس: از  پرنده و خلبان با هم، از سریال نامبر پرنده و رادیو کنترل،  اسکن کارت ملی و  اسکن عکس پرسنلی
7.حضور در محل آزمون حدالمکان  راس ساعت قرارداد شده،به دلیل عدم به وجود آمدن تداخل با سایر برنامه ها
8.به دلیل برگزاری دوره در محیط فرودگاهی و قوانین داخلی فرودگاه،خواهشمنداست حتما با پوشش مناسب در طول دوره حضور یابید واز پوشیدن شلوار ورزشی،تی شرت های نامناسب و..... جدا اجتناب کنید، درغیر اینصورت از ورود به مجموعه توسط حراست جلوگیری به عمل می آید و همچنین از آوردن همراه جدا خودداری بفرمایید.
9.محل برگزاری: اتوبان شهید بابایی غرب به شرق، خروجی تلو شمال لشگرگ،ابتدای جاده تلو، دور برگردون تلو جنوب ،  اولین خروجی سمت راست ،سر بالایی دسترسی اختصاصی فرودگاه سپهر
10.لطفا حتما کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باشید.مفاد آزمون پهپاد و مواردی که توسط ارزیاب امین اتحادیه هوافضا چک می شود:
1- سوالات فنی
2-سوالات ایمنی و مقررات هوایی
3-سوالات از نرم افزار کنترل( مثل DJI Go )
4- بررسی سلامتی کلی خلبان
5-چهار آیتم پروازی: ترافیک 8 ، دور زدن circle , بالا رفتن و pan آرام، هدایت با تصویر
6- ارسال عکس: از  پرنده و خلبان با هم، از سریال نامبر پرنده و رادیو کنترل،  اسکن کارت ملی و  اسکن عکس پرسنلی
7.حضور در محل آزمون حدالمکان  راس ساعت قرارداد شده،به دلیل عدم به وجود آمدن تداخل با سایر برنامه ها
8.به دلیل برگزاری دوره در محیط فرودگاهی و قوانین داخلی فرودگاه،خواهشمنداست حتما با پوشش مناسب در طول دوره حضور یابید واز پوشیدن شلوار ورزشی،تی شرت های نامناسب و..... جدا اجتناب کنید، درغیر اینصورت از ورود به مجموعه توسط حراست جلوگیری به عمل می آید و همچنین از آوردن همراه جدا خودداری بفرمایید.
9.محل برگزاری: اتوبان شهید بابایی غرب به شرق، خروجی تلو شمال لشگرگ،ابتدای جاده تلو، دور برگردون تلو جنوب ،  اولین خروجی سمت راست ،سر بالایی دسترسی اختصاصی فرودگاه سپهر
10.لطفا حتما کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باش